Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền và Nhân dân, kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch (KH) phục hồi và tăng trưởng KT-XH trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình, các tiềm năng, lợi thế, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; quán triệt phương châm hành động “Đoàn kết, linh hoạt, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, hiệu quả”, với quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển mà nghị quyết năm 2022 Thành ủy đề ra.

Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm tại Siêu thị CoopMart Thanh Hà.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá, với tổng giá trị sản xuất các ngành trên 8.150 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, đạt 43,4% KH. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, với giá trị sản xuất trên 3.550 tỷ đồng, tăng 11,4%, đạt 46,21% KH. Các ngành sản xuất công nghiệp kịp thời ổn định và khẩn trương đi vào sản xuất sau dịch, nhất là các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị chiếm tỷ trọng cao: Chế biến thủy sản, sản phẩm bia lon, may công nghiệp... đã góp phần đẩy mạnh giá trị sản xuất ngành Công nghiệp trên địa bàn tăng trưởng khá so cùng kỳ, với giá trị sản xuất gần 2.660 tỷ đồng, tăng 12,1%, đạt 46,07% KH năm. Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt trên 1.493 tỷ đồng, tăng 1,6%, đạt 38,85% KH. Thu ngân sách 7 tháng đạt trên 434 tỷ đồng, trong đó thu cân đối theo phân cấp trên 241 tỷ đồng, đạt 93% KH.

Bên cạnh thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển các nhóm ngành kinh tế, thành phố triển khai hiệu quả cơ chế chính sách đặc thù do tỉnh phân cấp, điển hình là cơ chế cho phép UBND thành phố tự đầu tư và kêu gọi đầu tư đối với các khu dân cư, khu đô thị có diện tích dưới 20 ha. Hiện đang thực hiện dự án khu đô thị mới Phủ Hà với quy mô 7,07 ha, ngoài ra còn có 8 dự án đang hoàn thiện pháp lý để tổ chức thực hiện theo KH trong năm 2022. Việc triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương xã hội được tăng cường. Đặc biệt, thành phố đã ngăn chặn, xử lý đánh bắt tôm hùm con và tuyên truyền, vận động người dân, cương quyết di dời lồng bè nuôi thủy sản ra khỏi khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, tạo sự đồng thuận của Nhân dân. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được chú trọng; công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được tập trung chỉ đạo đạt kết quả cao.

Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm tại Siêu thị CoopMart Thanh Hà.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu và đạt được mục tiêu đề ra...

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phú: Nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố trong những tháng cuối năm đó là tiếp tục tập trung các giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi KH phát triển KT-XH theo hướng nhanh và bền vững.

Theo đó, giải pháp mà thành phố đề ra, đó là tập trung triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tốc độ phát triển, nâng cao tính hiệu quả, bền vững của ngành thương mại - dịch vụ, du lịch, phát triển kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, thu hút đầu tư, ưu tiên, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến; tăng cường liên kết giữa công nghiệp với các ngành nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt lồng ghép các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng về đô thị, giao thông, gắn phát triển giao thông với hình thành các khu dân cư, khu đô thị mới; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Đặc biệt đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo nền tảng, động lực phát triển.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân. Trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công; quan tâm công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chuyển đổi nghề, giảm nghèo bền vững. Phát động các đợt thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.