Tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành dự án Cụm công nghiệp Quảng Sơn

Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Sơn (Ninh Sơn) được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 10-2018, triển khai từ năm 2019, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2022. Để đảm bảo hoàn thành đúng theo kế hoạch, vấn đề cấp bách hiện nay là tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Sơn đang trong giai đoạn gấp rút thi công để kịp tiến độ theo kế hoạch. Hiện nay, những hạng mục không vướng mặt bằng được nhà thầu tập trung thi công, nhưng bên cạnh đó nhiều hạng mục xây lắp vẫn còn dang dở. Đơn cử, trục đường D1 dài 1.060 m là một trong 2 trục đường chính trong Cụm công nghiệp đang bị vướng mặt bằng ở cả 2 đầu. Hệ thống cấp nước cũng chưa thể thi công, hệ thống thoát nước mưa và nước thải vừa mới thực hiện được một phần. Theo UBND huyện Ninh Sơn, mặc dù huyện đã triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án và các đơn vị thi công thực hiện, tuy nhiên, hiện nay cũng còn một số vướng mắc đó là một số doanh nghiệp, tổ chức cũng như hộ cá nhân không thống nhất với phương án chi trả tiền bồi thường GPMB nhưng chưa được tháo gỡ.

Đơn vị thi công triển khai các hạng mục xây dựng, phấn đấu hoàn thành kịp tiến độ dự án

Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Sơn có tổng diện tích đất sử dụng 50,28 ha, diện tích thu hồi 41,3 ha. Trong đó, đất do UBND xã Quảng Sơn quản lý 15,6 ha, còn lại 25,7 ha do 36 hộ dân và 3 tổ chức sử dụng. Đến nay, UBND huyện Ninh Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 28/36 hộ với kinh phí 14,1 tỷ đồng; trong đó, 24 hộ đã nhận tiền bồi thường, 2 tổ chức đã hết thời gian thuê đất, sử dụng đất. Hiện còn 8 hộ và 1 tổ chức đang trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB. Với tinh thần quyết tâm hoàn thành GPMB, huyện Ninh Sơn đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các bước trong công tác đền bù, GPMB theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn cho biết: Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện thủ tục pháp lý về đánh giá tài sản, xác định nguồn gốc đất và những vấn đề liên quan để thực hiện công tác bồi thường cho một tổ chức có tài sản trên đất. Đối với những hộ gia đình chưa chịu giao đất với lý do đòi bồi thường cao hơn, huyện đã làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của nhà nước như gặp gỡ đối thoại, tuyên truyền vận động với các hộ gia đình. Trong trường hợp đã giải quyết đúng chính sách nhưng các hộ dân vẫn không chịu bàn giao mặt bằng, thời gian tới sẽ phải thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh cho biết: Công trình hạ tầng Cụm công nghiệp Quảng Sơn có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương và của tỉnh. Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp, với các hạng mục gồm: Đường giao thông nội bộ D1, N2; hệ thống thoát nước mưa trên trục đường; hệ thống thoát nước thải; trạm xử lý nước thải; hệ thống cấp nước và hệ thống cấp điện. Đến nay, khối lượng thi công dự án đạt khoảng 60%. Trong thời gian tới, nếu công tác GPMB đảm bảo theo đúng thời hạn UBND tỉnh giao, dự án sẽ tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2022, góp phần thu hút các nhà đầu tư và đẩy mạnh phát phát triển công nghệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Ninh Sơn.