Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Tính đến nay, các địa phương trong tỉnh đã xuống giống được 7.500 ha lúa vụ hè-thu, tăng 2,1 lần so cùng kỳ năm trước do lượng nước tưới dồi dào. Ngoải ra, các địa phương cũng gieo trồng được 4.618,3 ha ngô; 136,8 ha khoai lang; 542 ha lạc; 6.786,4 ha rau, đậu các loại. Tổng diện tích cây lâu năm hiện có 12.371,8 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cây nho đạt 17.475,7 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ; cây xoài 5.253,4 tấn, tăng 9,8%; cây táo 20.277,6 tấn, tăng 10,9%; cây bưởi 1.441 tấn, tăng 14,9%; cây điều 1.323,1 tấn, tăng 6,4%. Riêng về phát triển đàn gia súc, tính đến đầu tháng 7, đàn trâu giảm 0,4% so với cùng thời điểm năm 2021; đàn bò giảm nhẹ 0,1%; đàn dê, cừu tăng 2,1%; đàn lợn tăng 8,5%; tổng số gia cầm tăng 7,1%. Ước tính sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 78,2 tấn; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 3.121,1 tấn; thịt dê, cừu hơi xuất chuồng đạt 2.048 tấn; sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt 11.122,8 tấn; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt 3.555,8 tấn; sản lượng trứng gia cầm đạt 35 nghìn quả, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Nông dân xã Phước Thuận (Ninh Phước) thu hoạch nho. Ảnh: Văn Nỷ

* Từ đầu năm đền nay, công tác giải quyết việc làm trong tỉnh tiếp tục được quan tâm triển khai đồng bộ và gắn liền với phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới 10.707 lao động/16.000 lao động, đạt 60,9% kế hoạch giao, tăng 66,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lao động trong tỉnh đạt 4.215 lao động; lao động ngoài tỉnh đạt 6.443 lao động; xuất khẩu lao động được 49 lao động/150 lao động, đạt 32,7% kế hoạch giao. Đến nay, qua khảo sát, trong quý II-2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả tỉnh ước tính 330,7 nghìn người, giảm 3,9 nghìn người so với quý trước và tăng 14,9 người so với cùng kỳ năm trước; lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc ước tính 325,2 nghìn người. Tính chung 6 tháng đầu năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 332,6 nghìn người, tăng 15,3 nghìn người so với cùng kỳ năm 2021; lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc là 325,6 nghìn người.

 

* Tính đến cuối tháng 6, lĩnh vực vận tải hành khách trên toàn tỉnh đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó quý II, đạt 1,4 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Vận tải hàng hóa đạt 4,2 triệu tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 306,2 triệu tấn.km, tăng 15,2%; trong đó quý II đạt 2,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 168 triệu tấn.km,tăng 18,2%. Lĩnh vực hoạt động viễn thông ước đạt 381,5 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh đến nay đạt 680.470 thuê bao, tăng 0,7% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó thuê bao di động đạt 126,9 triệu thuê bao, tăng 0,9%. Số thuê bao truy nhập internet băng rộng cố định đạt 328.934 thuê bao, tăng 7,7% so với cùng thời điểm năm trước.