Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

Ngày 11-7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía tỉnh, có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Việt, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa V; lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh và 158 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 hội viên trong tỉnh.

Đồng chí Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chúc mừng đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả các hoạt động CTĐ, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và xóa đói, giảm nghèo được tăng cường. Tổ chức hội ngày càng được củng cố, phát triển. Thông qua các nguồn quyên góp, vận động, hỗ trợ của các cá nhân, mạnh thường quân, tổ chức xã hội, trong 5 năm qua, Hội đã giúp hơn 657.431 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng dễ bị tổn thương, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, với tổng số tiền trên 162 tỷ đồng. Những kết quả đạt được góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội CTĐ tỉnh xác định mục tiêu: Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, có sức thu hút, lan tỏa rộng rãi trong xã hội; phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết, đổi mới, tích cực, chủ động, ứng phó kịp thời, hiệu quả các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; khơi dậy lòng nhân ái, làm lan tỏa các giá trị nhân đạo, đóng góp tích cực cho phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Phấn đấu 100% cơ sở hội tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; có từ 50 - 70% các “địa chỉ nhân đạo” được trợ giúp thường xuyên. Mỗi năm trợ giúp thường xuyên, đột xuất trên 50.000 lượt đối tượng, giá trị cứu trợ đạt trên 15 tỷ đồng; 100% huyện, thành hội và 50% cơ sở hội có Đội ứng phó thảm họa; xây dựng 1-2 điểm cộng đồng an toàn ở những địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai; 70% huyện, thành hội, 50% cơ sở hội xây dựng được lực lượng hiến máu dự bị; số lượng máu vận động được và tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu trên giao...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam biểu dương những thành tích của Hội CTĐ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng: Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ. Sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Hội CTĐ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Củng cố, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh…

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam;
Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CTĐ khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động và đóng góp của hội đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian qua. Đề nghị đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động trong chương trình, kế hoạch, mục tiêu hoạt động của nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo và hoạt động của Hội CTĐ Việt Nam, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo. Củng cố, phát triển tổ chức hội, nhất là tổ chức ở cơ sở, phát huy vai trò cầu nối, điều phối của Hội CTĐ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao. Chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, hướng về cơ sở; nhân rộng các mô hình nhân đạo phù hợp, hiệu quả…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 31 thành viên; bầu 5 đại biểu chính hức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội CTĐ cấp trên. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được Đại hội suy tôn Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027.