Hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 7 - 2022

Ngày 7-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên trung ương tháng 7-2022. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lâm Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin hai chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới” và “Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022”.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị bên cạnh hai nội dung được báo cáo tại hội nghị, hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn cả nước cần tập trung thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở. Nhất là tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình biến thể phụ BA.5 của Omicron ghi nhận tại nhiều quốc gia và đã xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó cần tuyên truyền nhấn mạnh, việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên là những người gương mẫu trong việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.