Tổ khảo sát của Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 7-7, Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đã có buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp. Dự buổi làm việc có đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 KCN đã được thành lập, gồm: KCN Du Long, KCN Phước Nam và KCN Thành Hải. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư trong các KCN về công tác quản lý môi trường, mật độ và diện tích cây xanh, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp đến các doanh nghiệp trong các KCN. Đến nay, diện tích đất trồng cây xanh tại KCN Thành Hải đã trồng đạt 100%, KCN Phước Nam diện tích đạt 34%; chất thải công nghiệp nguy hại tại các KCN và tỷ lệ được xử lý theo quy định đạt 100%...

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Quản lý các KCN tỉnh cần đánh giá, rà soát lại chỉ tiêu xanh - sạch - đẹp tại các KCN để tập trung các giải pháp thực hiện trong những năm tới, nhằm đảm bảo đúng chỉ tiêu đề ra; tập trung kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động về môi trường, công tác xử lý nước thải của các doanh nghiệp tại các KCN, đảm bảo đúng quy trình, quy định; đầu tư hệ thống quan trắc trong việc giám sát chất thải, nước thải tại các KCN để giám sát các doanh nghiệp trong quá trình xả thải; tăng tỷ lệ bao phủ cây xanh trong các KCN; thực hiện việc quy hoạch cây xanh đúng cam kết của các doanh nghiệp tại các KCN...