Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành Tài chính 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 7-7, Bộ Tài Chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành Tài chính - Ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất các giải pháp chính sách tài khóa và tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ tài chính - NSNN đề ra, với nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách được chú trọng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực tài chính - NSNN, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Bộ Tài chính đã hoàn thành 15/18 đề án nhiệm vụ được giao. Công tác điều hành chính sách tài khóa chủ động, quyết liệt thu, chi NSNN, kịp thời ban hành và triển khai thực hiện các chính sách tài khóa, cân đối đảm bảo nguồn lực hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong 6 tháng đầu năm khoảng gần 39,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 6, thu NSNN ước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán. Nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 6 được thực hiện theo dự toán, tổng chi NSNN ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 28,6%, chi thường xuyên đạt 45,8%, chi trả lãi đạt 50,1% dự toán.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, điều hành giá cả thị trường phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định đời sống của người dân, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử được đẩy mạnh, trong 6 tháng, Bộ Tài Chính đã hoàn thành 35 nhiệm vụ, triển khai 58 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt 100% kế hoạch. Đồng thời, tăng cường các công tác quản lý sử dụng tài sản công, thanh tra, kiểm tra tài chính - NSNN; quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đẩy nhanh cổ phần hóa, sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; hợp tác tài chính đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đề nghị toàn ngành tiếp tục tập trung triển khai kịp thời các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, các đề án tài chính - NSNN theo chương trình công tác của Chính phủ đảm bảo yêu cầu về thời hạn, chất lượng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, điều hành chi NSNN theo dự toán, chặt chẽ, đảm bảo nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Phát triển bền vững, vận hành an toàn, thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường thanh tra, giám sát và công khai, minh bạch. Theo dõi thị trường, nhất là các mặt hàng tăng giá, tăng cường kiểm tra buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục nghiên cứu chính sách về thuế, tài khóa, kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn; kiểm soát lạm phát, hỗ trợ Chương trình phục hồi KT-XH. 

Tin, ảnh: Hồng Nguyệt