Tổ khảo sát của Tỉnh ủy làm việc với các sở, ngành, địa phương về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 5-7, Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đã làm việc với Huyện ủy Ninh Hải và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU gắn với thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 và Chỉ thị số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức, ý thức về công tác bảo vệ môi trường của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Ninh Hải về công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học được nâng lên; các địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào làm sạch môi trường nước thải, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải; trồng và chăm sóc cây xanh, cây phân tán; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học, nhất là bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, môi trường sinh thái tạo phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Kinh phí đầu tư cho trồng và phát triển cây xanh trên địa bàn gần 10,3 tỷ đồng; diện tích đất cây xanh đô thị (thị trấn Khánh Hải) đạt bình quân 3,5 m2/người; tỷ lệ đất trồng cây xanh tại các khu du lịch, các điểm tham quan đạt 6,5%; tỷ lệ cây xanh khu vực nội thôn đạt 1,5 m2/người; 96% người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nông dân có công trình nhà vệ sinh đạt 100%; độ che phủ rừng đạt gần 44%.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với huyện Ninh Hải. Ảnh: T.Thịnh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả của Huyện ủy Ninh Hải trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09 và Chỉ thị số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh, huyện Ninh Hải là trung tâm du lịch của tỉnh cũng như địa phương được chọn thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới, do đó công tác tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên cách nhìn thiện cảm của du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận. Do đó, thời gian tới, Ninh Hải cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng khu vực, từng địa phương trong việc thiết kế cảnh quan như: Tạo điểm nhấn tại các cung đường ven biển, các điểm dừng chân ở những khu vực trọng điểm du lịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần tính toán kỹ lưỡng kinh phí trong triển khai thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp trên địa bàn. Đồng thời, nhân rộng, phổ biến các mô hình hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo sự chuyển biến của người dân trong việc bảo vệ môi trường từng bước xây dựng Ninh Hải thành trung tâm du lịch xanh - sạch - đẹp của tỉnh.

* Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 09 và Chỉ thị số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động trong toàn ngành các phong trào bảo vệ môi trường như: Xây dựng cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp; phong trào trồng và chăm sóc cây xanh.., để tạo cảnh quan và môi trường thông thoáng tại nơi làm việc và các khu du lịch.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: T.Thịnh

* Cùng ngày, Tổ khảo sát số 1 của Tỉnh ủy do đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về nội dung nói trên.

Theo báo cáo của Sở Tài Nguyên và Môi trường, những năm qua, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã đồng bộ triển khai Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”, chủ động phối hợp thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công để chủ trương đi vào thực tiễn, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Việc xử lý ô nhiễm môi trường được xử lý triệt để, không để phát sinh mới. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý được thực hiện quyết liệt. Qua đó, Sở phối hợp với các cơ quan, địa phương và Công an tỉnh tổ chức 7 cuộc thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với 235 tổ chức, cá nhân. Kết quả có 99 tổ chức và 26 cá nhân vi phạm về bảo vệ môi trường, trong đó 5 tổ chức và 1 cá nhân bị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền hơn 953 triệu đồng; Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt 13 tổ chức với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm.

Đối với Tp. Phan Rang - Tháp Chàm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 và Chỉ thị số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, diện tích cây xanh đô thị toàn thành phố đạt trên 9 m2/người, diện tích vườn hoa đạt 2,5 m2/người. Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom và tỷ lệ xử lý hợp vệ sinh đến năm 2020 đạt 98,5% kế hoạch (KH), tỷ lệ rác thải tại các khu du lịch và các điểm tham quan được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt 100% KH, tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 100% KH, tỷ lệ cơ sở sản xuất công nghiệp có hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép đạt 100% KH, không để phát sinh các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực thực hiện của các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám vào các nhiệm vụ nhằm đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu, nhất là về tồn tại hạn chế. Giai đoạn tiếp theo cần tăng cường công tác sự lãnh đạo của Đảng trong việc đảm bảo môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện xanh - sạch - đẹp nâng cao hơn. Không chỉ dừng lại các chỉ tiêu về cây xanh môi trường mà hướng đến nền kinh tế xanh - sạch, xây dựng các mô hình sản xuất sạch hơn, hiện đại và thân thiện với môi trường; cần tổ chức đánh giá lại tỷ lệ cây xanh hiện nay để thay thế các loại cây không còn phù hợp với khí hậu, cảnh quan; chú trọng hạ tầng đường dây cáp quang; tăng cường công tác thu gom vận chuyển xử lý rác; giải quyết dứt điểm việc thoát nước đô thị nhằm bảo vệ môi trường; các sở, ngành cần phối hợp đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền tại các khu dân cư, trường học, cơ quan, ban, ngành để khẳng định đây là chủ trương đúng đắn tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp.