Tỉnh ủy: Tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 8-7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18-6-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 25-KL/TW ngày 2-8-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm quốc phòng, an ninh (QPAN) vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: D.M

Qua hơn 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đến tận cơ sở; kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, các cơ chế chính sách để triển khai thực hiện, thúc đẩy phát triển KT-XH và đảm bảo QPAN. Đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nghị quyết đề ra, nhờ đó đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đưa Ninh Thuận từ tỉnh nghèo vươn lên thành tỉnh có thu nhập trung bình. Kinh tế tăng trưởng ấn tượng, giai đoạn 2005-2021 mức tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,77% cao hơn tốc độ tăng bình quân khu vực miền Trung và cả nước; thu ngân sách từ 236 tỷ đồng (năm 2002) tăng lên 4.344 tỷ đồng năm 2021 (gấp 18,4 lần); liên tục trong 3 năm 2019-2021 Ninh Thuận nằm trong nhóm 5 tỉnh có mức tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước. Nhiều tiềm năng, lợi thế được nhận diện rõ, đánh giá đúng và bước đầu khai thác có hiệu quả; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét; thu hút đầu tư các thành phần kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, đồng bộ. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 1,5-2%, đến cuối năm 2021 còn 4,56% theo chuẩn nghèo đa chiều. QPAN được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả khá toàn diện...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe phát biểu tham luận của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị những năm qua. Đặc biệt là phát biểu của đồng chí Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn vừa mang tính chỉ đạo, vừa là gợi ý để tỉnh cập nhật, bổ sung vào định hướng phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển KT-XH và bảo đảm QPAN vùng Bắc Trung Bộ là một trong những chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các tỉnh miền Trung nói chung và Ninh Thuận nói riêng. Do đó, để khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW, đồng chí yêu cầu cấp ủy các cấp, ngành, địa phương bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo phát triển của trung ương, của tỉnh, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Trong đó cần tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển KT-XH theo hướng nhanh, bền vững. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và trọng điểm của tỉnh. Hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Tăng cường liên kết vùng, trong đó tập trung giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn lực; tập trung phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hướng đến thành lập khu kinh tế ven biển; phát triển các vùng kinh tế đặc thù. Thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường QPAN, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận của Nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...