Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 11-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh bao gồm 5 điều, đề ra mục tiêu quy định cụ thể tiêu chí, hệ số phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, nhằm tạo quyền chủ động cho các sở, ban, ngành và địa phương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình xây dựng NTM bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Trong đó, tập trung ưu tiên vốn hỗ trợ cho các xã đạt dưới 15 tiêu chí; các huyện, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM; các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao. Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ quá trình phân bổ vốn Chương trình xây dựng NTM được thực hiện đảm bảo đồng bộ, không chồng chéo, trùng lặp với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đồng tình và thống nhất với sự cần thiết phải ban hành nghị quyết để tạo cơ sở pháp lý giúp các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới; đồng thời, góp ý, nêu ra một số nội dung chưa phù hợp và đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung, điều chỉnh như: Cần tính toán hợp lý dự toán ngân sách của trung ương và địa phương trước khi đề cập đến tiêu chí và hệ số phân bổ vốn; đính kèm phụ lục danh sách chi tiết số xã cần ưu tiên hỗ trợ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí, thất thoát vốn; nghiên cứu bổ sung vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong giám sát thực hiện nghị quyết…

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các nội dung đưa ra của cơ quan soạn thảo; ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, thành viên trong hội đồng tư vấn tham gia phản biện. Trên cơ sở ý kiến góp ý, những vấn đề phát sinh của các đại biểu chỉ ra trong buổi tọa đàm, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn các quy định của Chính phủ để khi nghị quyết được ban hành phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, giải quyết được những vấn đề đặt ra trong xây dựng NTM.