Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ các dự án khu đô thị mới, khu dân cư

Ngày 24-6, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư trong năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022-2023, toàn tỉnh dự kiến triển khai 50 dự án khu dân cư, khu đô thị mới. Đến nay, có 4 dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư cần đẩy nhanh triển khai thực hiện; 3 dự án đã được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư cần đẩy nhanh thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2022; 12 dự án đảm bảo đầy đủ pháp lý theo quy định đẩy nhanh lập hồ sơ đề xuất dự án trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2022; 31 dự án chưa đảm bảo đầy đủ pháp lý, đang tiếp tục được bổ sung hoàn thiện theo đúng quy định để triển khai trong năm 2023.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương rà soát đưa vào kế hoạch từng dự án, có lộ trình và phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cụ thể để triển khai kịp thời các dự án; đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, khả thi trong thời gian tới. Trong quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải đúng quy định pháp luật; công bố công khai khu vực phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút đầu tư. Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng dự án; vận dụng đầy đủ, kịp thời và hợp lý các chính sách hỗ trợ về giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đảm bảo các yêu cầu mục tiêu của dự án, góp phần tạo quỹ đất đảm bảo phục vụ về nhà ở tại các khu vực, đồng bộ hệ thống hạ tầng; đồng thời tạo được sự thu hút đầu tư các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo nguồn thu ngân sách từ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh.