Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Thuận Bắc

Ngày 24-6, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và các chỉ số năm 2022 tại huyện Thuận Bắc.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27-10-2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh, giai đoạn 2021-2025, Huyện ủy Thuận Bắc ban hành các nghị quyết nâng cao sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác CCHC trên địa bàn; chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành với những giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp. Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh; phổ biến kịp thời văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, ICT, DTI, DDCI có nhiều chuyển biến tích cực, với nhiều mô hình, sáng kiến hay trong thực hiện CCHC. Từ đầu năm đến nay, tổng số thủ tục hành chính đã tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện là 877 hồ sơ, cấp xã 13.812 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn và trước hẹn luôn đạt cao. Việc kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì ổn định; cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” phát huy hiệu quả; góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi, tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực trong thực hiện CCHC của huyện Thuận Bắc thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện Thuận Bắc trong thời gian tới tiếp tục khắc phục những hạn chế, tập trung tìm ra nguyên nhân và có sự điều chỉnh hợp lý trong thực hiện CCHC trên địa bàn; đẩy mạnh hơn nữa thông tin, tuyên truyền chương trình CCHC đến cán bộ, người dân; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị máy móc hiện đại, nâng cao kết quả tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” từ huyện đến các xã; xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng trình độ và năng lực trong thi hành công vụ. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số trong thời gian tới. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị và thường xuyên đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính.