Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý II

Ngày 22-6, tại huyện Thuận Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý II-2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III-2022 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý II-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng đổi mới theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực hơn; tập trung vào những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống của đông đảo người dân, được dư luận xã hội quan tâm. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được quan tâm triển khai kịp thời. Trong quý II, đã vận động hỗ trợ trên 65 ngàn suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh; Quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp nhận được trên 9,42 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 55 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và hộ nghèo đa chiều với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ quý III-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế. Kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao hoạt động của hệ thống Mặt trận các địa phương trong II-2022, nhất là việc bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng, phát động các phong trào theo hướng cụ thể và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Mặt trận các địa phương rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch năm đã đề hành, trong đó ưu tiên tập trung cho các chỉ tiêu còn yếu; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ; tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền nhất là tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, các nội dung cốt lõi liên quan đến 23 nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy; tiếp tục phát huy vai trò của tổ Nhân dân tự quản; mở rộng các hình thức tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, Bản tin của Mặt trận tỉnh, các mạng xã hội (trang cộng đồng Fanpage trên Facebook, các nhóm Zalo…); đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, mỗi địa phương phải thực hiện từ hai cuộc giám sát, phản biện trở lên; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.