UBND tỉnh họp triển khai Dự án Tổng kho xăng dầu Cà Ná

Ngày 22-6, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án Tổng kho xăng dầu Cà Ná.

Theo dự kiến, Tổng kho xăng dầu Cà Ná có diện tích 4,5 ha, công suất thiết kế 25.000m3. Qua quá trình tham mưu quyết định chủ trương đầu tư và Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná đến năm 2035, Tổng kho xăng dầu Cà Ná sẽ điều chỉnh vị trí và mở rộng diện tích tăng lên 10 ha, với công suất thiết kế 50.000 m3.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng phân khu, bến cảng và đường ống xăng dầu, đảm bảo đúng cơ sở pháp lý, phù hợp với tình hình thực tế và không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh; đồng thời tham khảo các địa phương và nhà đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch, vị trí để dự án được triển khai sớm và phát huy hiệu quả đầu tư.