Thuận Nam: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 23-6, UBND huyện Thuận Nam tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thuận Nam cơ bản ổn định và có bước phục hồi. Tổng giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn huyện uớc đạt hơn 6.630 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch (KH) năm và đạt 80,95% so với cùng kỳ năm 2021; tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế toàn xã hội ước đạt 3.778 tỷ đồng, đạt 52,47% KH năm, đạt 65,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 47 tỷ đồng, đạt 63% dự toán tỉnh giao, đạt 107% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững; chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời...

Lãnh đạo huyện Thuận Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Thuận Nam tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển; theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, lượng nước, hướng dẫn người dân chăm sóc vụ hè - thu, chú ý phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống phá rừng, cháy rừng mùa khô; hoàn thành kế hoạch nông thôn mới năm 2022; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm và các dự án năng lượng, du lịch, nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý quy hoạch; kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái pháp luật và khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt khu vực đang triển khai các dự án. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đã khởi công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo KH năm 2022; triển khai các biện pháp quản lý, thu ngân sách. Chú trọng công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; tiếp tục quan tâm, chăm lo mọi mặt đời sống của Nhân dân...