UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

Ngày 23-6, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và quản lý vận hành sau đầu tư công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Đến nay, tình hình triển khai thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm có tỷ lệ đấu nối đạt 3.025 đấu nối/15.500 đấu nối cả dự án (đạt 19,5%). Dự kiến quy mô, phạm vi đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự án sẽ đầu tư mạng lưới cống cấp 3, với tổng chiều dài 50,5 km, tại một số đường, ngõ hẻm các phường: Phước Mỹ, Phủ Hà, Thanh Sơn, Mỹ Hương, Kinh Dinh, Đạo Long, Tấn Tài, Đông Hải, Mỹ Đông, Mỹ Bình và Mỹ Hải. Số hộ gia đình có thể tiếp cận với hệ thống thu gom thông qua hệ thống cống cấp 3 của dự án là 12.431 hộ.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: K.Thùy

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và các sở, ngành liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là các cơ sở kinh doanh, trường học đồng ý thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy xử lý nước thải; sớm đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước cũ, thay mới hố ga thu nước không đảm bảo yêu cầu thoát nước và đấu nối hệ thống nước thải. Giao Sở Xây dựng theo dõi, tổng hợp, đôn đốc việc triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra theo đúng giấy phép xây dựng. Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng...