Lực lượng vũ trang tỉnh: Nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân tộc

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh luôn quan tâm triển khai nhiều nội dung, hình thức, biện pháp, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình mới.

Ninh Thuận là địa phương có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Xác định tham gia thực hiện công tác dân tộc (CTDT) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân, tăng cường đoàn kết quân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn quan tâm triển khai nhiều nội dung, hình thức, biện pháp, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về quân đội thực hiện CTDT trong tình mới.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 100% cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đều xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Quyết định số 3880/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Chiến lược CTDT đến năm 2020 và những năm tiếp. Xác định nhiều nội dung, giải pháp lãnh đạo trong các nghị quyết thường kỳ, nhiều mô hình, sáng kiến trong các kế hoạch thực hiện. Quán triệt, giáo dục làm chuyển biến nhận thức cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về CTDT. Chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, phương pháp công tác, giữ nghiêm kỷ luật trong quan hệ quân dân cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm CTDT. Phối hợp biên soạn Sổ tay tự học tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) phục vụ cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, giao tiếp với đồng bào DTTS. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào DTTS vững mạnh. Tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Bộ CHQS tỉnh tặng quà đồng bào dân tộc xã Phước Thắng (Bác Ái).

Bằng các hình thức, mô hình như: Huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS; giao địa bàn các xã đồng bào DTTS miền núi cho các đơn vị làm công tác dân vận; thực hiện kết nghĩa giữa cấp ủy, chỉ huy các đơn vị với cấp ủy, chính quyền các xã vùng đồng bào DTTS; thực hiện chủ trương “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”; chương trình “Quân dân y kết hợp”; “Hũ gạo vì người nghèo”; “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo”; đưa bộ đội về ăn Tết cùng đồng bào; phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc; thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ, hỗ trợ lúc khó khăn... 10 năm qua các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã tổ chức cho 11.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tiến hành 163 đợt tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS với hơn 70.000 lượt người tham gia; đóng góp trên 32.430 ngày công lao động giúp đỡ đồng bào sửa sang nhà cửa, trạm xá, trường học, đường giao thông, sản xuất, thu hoạch mùa màng; huy động 1.264 chuyến xe chuyên dụng vận chuyển 6.480 m3 nước sạch phục vụ đồng bào trong những ngày hạn hán; xây 18 “nhà tình nghĩa”, “nhà đồng đội” tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng tặng gia đình chính sách, quân nhân trong LLVT tỉnh là DTTS; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 9.630 lượt người dân, trị giá hơn 565 triệu đồng; thăm, tặng 1.950 suất quà, 1.500 bộ quần áo trị giá gần 800 triệu đồng; hỗ trợ vốn, kỹ thuật sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ 16 hộ đồng bào thoát nghèo bền vững...

Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh còn đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt chính sách dân tộc đối với cán bộ, chiến sĩ là con em đồng bào các dân tộc. Từ năm 2012 đến nay đã có 2.528 thanh niên là DTTS nhập ngũ vào quân đội. Có 29 thanh niên được đào tạo, phục vụ lâu dài trong quân đội, hiện đang công tác tại các đơn vị LLVT tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh kết nạp 21 đảng viên con em đồng bào DTTS thực hiện nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ tạo nguồn cho địa phương. Tham mưu bằng ngân sách địa phương mở 4 lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự, có 81 học viên là DTTS, tạo nguồn cán bộ quân sự ở cơ sở cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; 100% cán bộ, chiến sĩ con em đồng bào DTTS công tác trong LLVT tỉnh đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những kết quả trên phản ánh LLVT tỉnh đã tham gia triển khai thực hiện hiệu quả CTDT, góp phần giữ vững niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước; góp phần củng cố, giữ vững “thế trận lòng dân”, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.