Triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự năm 2023

Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (CDNN) được các sở, ban, ngành, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh chỉ đạo chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Việc thực hiện Luật NVQS và Luật Công an nhân dân (CAND) bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định; công tác tuyên tuyền, giáo dục được chú trọng, thực hiện theo phương thức “địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó”; tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao, chất lượng được nâng lên, đáp ứng được nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật NVQS, Luật CAND, Luật Dân quân tự vệ (DQTV) chưa thường xuyên; việc tổ chức đăng ký NVQS, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, Luật DQTV tại địa bàn có nơi chưa chặt chẽ; quy trình tổ chức xét duyệt, khám sức khỏe NVQS có nơi thực hiện còn sai sót,...; công tác tuyển sinh quân sự chưa được quan tâm đúng mức, chưa thu hút các em học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc đăng ký sơ tuyển, tuyển sinh vào các trường trong quân đội nên tỷ lệ thí sinh trúng tuyển đạt chưa cao.

Để nghiêm túc rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi CDNN trong thời gian tới, ngày 18-5-2022, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi CDNN, đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, Luật DQTV, tuyển sinh quân sự năm 2023.

Lễ giao nhận quân tại huyện Ninh Hải năm 2022. Ảnh: Phan Bình

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị để lập kế hoạch triển khai thực hiện. Cụ thể: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức củng cố, kiện toàn Hội đồng NVQS đúng thành phần quy định tại Điều 36 Luật NVQS bảo đảm đủ năng lực tham mưu trong tổ chức xét duyệt thực lực đúng nguyên tắc, chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi CDNN, đăng ký NVQS đúng trình tự, thủ tục theo Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19-2-2016 và Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23-8-2019 của Chính phủ, Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11-6-2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự theo đúng, đủ thành phần quy định, qua đó phát huy vai trò tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi CDNN, đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, Luật DQTV, tuyển sinh quân sự năm 2023 của các địa phương đạt hiệu quả.

Tháng 1 hằng năm, Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ chưa đăng ký NVQS. Tháng 4 hằng năm, căn cứ kết quả đăng ký NVQS, Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đăng ký cho công dân đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; tổ chức đăng ký bổ sung cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV.

Bộ CHQS tỉnh có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể các địa phương chuẩn bị thực lực và tổ chức xét duyệt tuyển chọn, gọi CDNN, thực hiện tốt công tác đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, Luật DQTV, tuyển sinh quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng. Công an tỉnh căn cứ Luật NVQS, Luật CAND, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23-8-2019 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15-4-2016 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo Công an cấp huyện tiến hành tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

Các đơn vị: Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xét tuyển đúng, đủ số lượng đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã theo quy định. Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ và các Thông tư, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về công tác y tế trong thực hiện Luật NVQS, Luật CAND, nhất là công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; đồng thời, triển khai tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện công tác sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS và giao quân năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức, bố trí hệ thống panô, áp phích trên các tuyến đường chính của các huyện, thành phố; hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là ở thôn, khu phố sát với tình hình thực tế của từng địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung học dân tộc nội trú tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh,... phối hợp với Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức thông báo, tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự cho đối tượng học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối cấp năm học 2022-2023, tự nguyện đăng ký sơ tuyển vào các trường sĩ quan Quân đội để tạo nguồn cán bộ phục vụ cho Quân đội.

Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận, Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh) phối hợp với Bộ CHQS tỉnh dành thời lượng thích hợp, tổ chức các hình thức tuyên truyền Luật NVQS, Luật CAND, Luật DQTV, đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, tuyển sinh quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các cơ quan, đơn vị; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong phạm vi chức năng của mình có trách nhiệm động viên, giáo dục, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm Luật NVQS, Luật CAND, Luật DQTV. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi CDNN, đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, Luật DQTV, tuyển sinh quân sự ngày càng vững mạnh, rộng khắp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ CHQS tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.