Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 572 của Quân ủy Trung ương

Ngày 18-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2012-2022) thực hiện Chỉ thị 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới của lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Trương Thành Việt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 572-CT/QUTW, ngày 05/10/2012 của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả thiết thực công tác dân tộc trong LLVT tỉnh, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động công tác dân vận, vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặp mặt 70 già làng, trưởng thôn, người có uy tín; tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho già làng, trưởng thôn, người có chức sắc, chức việc trong đồng bào các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số với hơn 246 lượt người tham gia. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 9.630 người dân trên các xã vùng sâu, vùng xa, trị giá 565.800.000 đồng. Từ năm 2012 đến nay đã có 2.528 thanh niên là người dân tộc thiểu số tham gia nhập ngũ vào các trường trong quân đội…qua đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong việc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc trong việc chấp hành và thực hiện đường lối, chủ trương cuả Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quân đội và của địa phương.

Đại tá Trương Thành Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể.

Trong thời gian tới, Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 572-CT/QUTW; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương những nội dung, biện pháp để phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị các cấp và Nhân dân; phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào, các cuộc vận động, phát triển kinh tế- xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Chú trọng bồi dưỡng tiếng dân tộc, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác dân vận, vận động quần chúng.

Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho Ban Chính trị Ban CHQS các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải vì đã có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới.