Chỉ huy trưởng Quân sự phường tận tụy và trách nhiệm

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Đô Vinh luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Có được kết quả này, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đô Vinh. Gần 10 năm qua anh luôn tận tâm, tận tụy, trách nhiệm với công việc, luôn nêu cao tinh thần tập thể cùng với đồng đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Có mặt tại thao trường Núi Tháp, chúng tôi chứng kiến buổi huấn luyện dân quân tập ngắm bắn súng AR-15 rất sôi nổi, tiếng hô dứt khoát của đồng chí Chỉ huy trưởng càng làm cho buổi huấn luyện thêm sinh động. Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2005 về công tác ở địa phương. Năm 2010 tốt nghiệp lớp Trung cấp Quân sự tại Trường Quân sự tỉnh, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, đến năm 2013 giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đô Vinh. Gần 10 năm công tác, trên cương vị là Chỉ huy trưởng, anh luôn trăn trở làm thế nào cùng với Chi bộ - Ban CHQS phường lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang phường triển khai và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ trên giao. Từ đó anh đã xác định: Trước hết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, phải xây dựng bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, nhiệt tình trong công việc, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học hỏi ở đồng chí, đồng đội, những người đi trước có kinh nghiệm hay, cách làm tốt để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực công tác.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến (bên phải), Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đô Vinh
kiểm tra đường ngắm cơ bản của chiến sĩ dân quân.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương và các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tập trung phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên đạt hiệu quả thiết thực. Nhờ vậy, công tác tuyển quân hằng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu. Đối với công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, anh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện của Ban CHQS thành phố. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị cho 100% các đầu mối đơn vị dân quân của phường. Hằng năm, đã tổ chức xây dựng lực lượng dân quân theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm số lượng, chất lượng, kiện toàn đội ngũ cán bộ dân quân từ trung đội đến các tiểu đội và lực lượng dân quân tại chỗ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực và sức khỏe. Đến nay, tổng số dân quân toàn phường có 84 đội viên, được biên chế gồm: Trung đội dân quân cơ động, dân quân thường trực, dân quân tại chỗ, tổ dân quân binh chủng.

Đặc biệt trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, anh đã phát huy tốt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, luôn nêu gương đi đầu tham gia các hoạt động phòng, chống dịch và làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây ảnh hưởng tích cực trong công tác phòng, chống dịch...

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Đô Vinh cho biết: Đồng chí Tiến là một cán bộ năng động, trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng chí đã chủ động điều động lực lượng trực ở các chốt chặn, xây dựng nhiều phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Với sự nhiệt huyết, tận tụy, trách nhiệm trong công tác, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến nhiều năm liền được các cấp khen thưởng, đánh giá cao, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.