Công an tỉnh: Quyết liệt thực hiện đề án dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án); ngay sau khi Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai Đề án, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 590/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh; Quyết định số 243/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án cấp tỉnh, gồm 31 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ phó Thường trực... Công an tỉnh cũng đã tham mưu Tổ công tác thực hiện Đề án cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành UBND huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp, biện pháp, lộ trình thực hiện Đề án; chỉ đạo Công an cấp huyện, xã đã chủ động tham mưu UBND cùng cấp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến độ đề ra. Đến nay, 100% UBND cấp thành phố, huyện, xã xây dựng kế hoạch triển khai và thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án.

Đối với Công an tỉnh, để làm tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Đề án, lãnh đạo Công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương điều chỉnh bổ sung hồ sơ đăng ký kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo công an các huyện, thành phố tiếp tục rà soát dữ liệu thông tin cấp xã để luôn bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “Đúng, đủ, sạch, sống”, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và công an các huyện, thành phố ưu tiên thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) cho các em học sinh chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT và các em học sinh có năm sinh từ 2004 đến 2007.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) kiểm tra đột xuất công tác cấp quản lý CCCD
cho người dân tại một số xã, phường trên địa bàn.

Đề án được triển khai trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ CCCD có gắn chip điện tử, nên thời gian qua, Công an tỉnh vẫn tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công thiết yếu sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở quốc gia về dân cư đối với 14 dịch vụ công trực tuyến cũng như thuộc chức năng nhiệm vụ của các sở, ban, ngành như: Đăng ký khai sinh, kết hôn, xóa đăng ký thường trú; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; tích hợp tính giảm trừ các mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận; đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng... đồng thời, thực hiện tốt 11 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực của ngành Công an như: Cấp lại, đổi thẻ CCCD; đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; quản lý cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú...

Theo lộ trình của Đề án, các thông tin công dân sẽ được tích hợp trên cả thẻ CCCD gắn chip điện tử, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ CCCD thay thế cho nhiều giấy tờ khác để thực hiện giao dịch với cơ quan nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện. Các thông tin về y tế, giấy phép lái xe, thẻ tín dụng, an sinh xã hội... tiếp tục được nghiên cứu, tích hợp để đáp ứng yêu cầu đa dạng của người dân trên các lĩnh vực. Do đó, Công an tỉnh tiếp tục thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện với cấp tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng để thực hiện các tiện ích của Đề án.

Với quyết tâm và thực hiện phương châm “Sâu sát công việc, tham mưu kiên trì, chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ”, lực lượng Công an tỉnh sẽ góp phần cùng cả nước hoàn thành xuất sắc Đề án, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Ninh Thuận và đất nước trong thời kỳ mới.