Cụm thi đua 3 huyện miền núi và Trung đoàn BB 896 sơ kết phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm

Ngày 26-5, Cụm thi đua 3 huyện miền núi và Trung đoàn BB 896 (gồm Ban CHQS huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc và Trung đoàn BB896) do Trung đoàn BB 896 làm cụm trưởng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022.

Công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022 đã được Đảng ủy, Ban chỉ huy 3 huyện miền núi và Trung đoàn BB 896 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các phong trào hành động cách mạng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần cho các đơn vị trong Cụm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng đầu năm. Nổi bật đó là: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện (Ninh Sơn, Bác Ái); thực hiện tốt các đợt thi đua cao điểm và thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Duy trì tốt công tác SSCĐ, huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy ngày càng chuyển biến tiến bộ; làm tốt công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; dân chủ cơ sở tiếp tục được phát huy. Các mặt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đạt nhiều kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban CHQS 3 huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND 3 huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung và tổ chức diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ đạt kết quả cao và tham mưu thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra cho các đối tượng theo kế hoạch. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, bảo đảm đúng, đủ quân số và vũ khí trang bị theo đúng quy định. Kịp thời sử dụng lực lượng, phương tiện giúp Nhân dân phòng chống và khắc phục hậu qủa thiên tai bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05_CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.