Tập huấn truyền thông kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Ngày 12-5, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn truyền thông cung cấp kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho hơn 300 trẻ em, học sinh trên địa bàn huyện Ninh Hải.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe giới thiệu về các hình thức bạo lực học đường, thực trạng bạo lực học đường, tác hại, hậu quả của tình trạng bạo lực học đường tới bản thân học sinh, nhà trường, gia đình và xã hội.

Các em học sinh tích cực tương tác với cán bộ tuyên truyền tại buổi tập huấn.

Ngoài ra, các em học sinh còn được hướng dẫn một số kỹ năng tự vệ cần thiết để phòng tránh việc bị xâm hại, những kỹ năng ứng phó khi bị người xấu tấn công, lôi kéo. Thông qua buổi tập huấn, nhằm giúp các em nắm được những kỹ năng cần thiết để phòng tránh việc bị xâm hại và nhận biết được các hình thức và ảnh hưởng của bạo lực học đường, từ đó giúp bản thân các em không trở thành nạn nhân của tình trạng này.