Hội nghị bàn giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển bền vững

Ngày 11-5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTN) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị “Bàn giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên biển bền vững năm 2022”. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Ninh Thuận có tiềm năng, lợi thế để phát triển nuôi trồng và khai thác hải sản. Những năm qua, kinh tế biển của tỉnh được coi trọng và có bước tăng trưởng khá; sự phát triển của các ngành kinh tế biển đã mang lại hiệu quả kinh tế, tạo diện mạo mới, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng biển. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đặc biệt nhấn mạnh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế biển. Trong đó, xác định một trong những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới là tập trung nguồn lực để kinh tế biển trở thành động lực phát triển, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đồng chí bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã quan tâm tổ chức hội nghị tại Ninh Thuận, tạo điều kiện cho các địa phương, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân nuôi biển được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm về phát triển NTTS. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Ninh Thuận được giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là các tiềm năng, lợi thế NTTS trên biển và tỉnh trân trọng mời chào các doanh nghiệp đến Ninh Thuận để đầu tư.

Các đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Cục Thủy sản báo cáo thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển nuôi biển Việt Nam; đồng thời, triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1664/Qđ-TTg, ngày 4-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển NTTS trên biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo đó, mục tiêu trong giai đoạn tới là phát triển nuôi biển trở thành một ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái; tạo ra sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu; giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập cho cộng đồng cư dân ven biển; góp phần tham gia bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng biển, đảo của Tổ quốc. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp trọng tâm phát triển NTTS như: Nguồn giống, thức ăn, thiết bị lồng bè nuôi biển, quy trình nuôi và chế biến thủy sản.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách phát triển NTTS, qua đó hình thành được các vùng sản xuất theo quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Tuy vậy, lĩnh vực nuôi biển còn gặp một số khó khăn, nhất là hạ tầng thủy sản chưa được đầu tư đúng múc; công nghệ nuôi, quản lý môi trường nuôi còn nhiều hạn chế… Để thực hiện Đề án phát triển NTTS trên biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 có hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành liên và các địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình tham mưu Bộ NN&PTNT xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án; chủ động xây dựng các chương trình phát triển NTTS trên biển của địa phương đáp ứng yếu cầu trong nước và xuất khẩu…