Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

Ngày 11-5, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Lê Huyền cũng lãnh đạo các sở ngành, địa phương liên quan.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch Đầu tư đã báo cáo về triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đại diện các sở, ngành, địa phương cũng đã phát biểu ý kiến nhằm thống nhất thực hiện các nội dung đảm bảo không chồng chéo theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo và kế hoạch triển khai...

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đối với tỉnh. Đồng thời đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, tuân thủ quy định của trung ương, đảm bảo tính thống nhất. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền triển khai các chương trình tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia tích cực của người dân. Các ngành, địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng, chủ động các nội dung để triển khai thực hiện sớm nhất khi có nguồn vốn phân bổ; tổ chức thành lập các ban chỉ đạo, ban quản lý ở cơ sở trong tháng 5-2022. Thực hiện quy chế của Ban chỉ đạo một cách nghiêm túc. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị liên quan nhằm xử lý kịp thời các vướng mắc khó khăn phát sinh. Phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn phân bổ đạt hiệu quả cao nhất. Các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các ngành phát huy tinh thần trách nhiệm chỉ đạo một cách khoa học để chương trình thành công tốt đẹp. Đối với thiết kế mẫu các công trình giao Sở Xây dựng tham mưu cùng các sở liên quan thống nhất nguyên tắc chung để triển khai đồng bộ và phải hoàn thành trong tháng 5-2022.