Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phạt đến 30 triệu đồng

Theo Nghị định 39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực kế toán vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền cao nhất sẽ tăng từ 20 lên 30 triệu đồng.

 
Mức phạt VPHC cao nhất trong lĩnh vực kế toán sẽ tăng từ 20 lên 30 triệu đồng
- Ảnh minh họa

Nghị định mới quy định tăng mức phạt đối với các hành vi như: vi phạm quy định về chứng từ kế toán; về sổ kế toán; tài khoản kế toán; hành nghề kế toán...

Cụ thể, đối với hành vi lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; lập hoá đơn bán hàng nhưng không giao hoá đơn bán hàng cho khách hàng theo quy định, nếu như trước đây bị phạt từ 1-5 triệu đồng thì theo quy định mới sẽ bị phạt từ 2-10 triệu đồng.

Hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán, mức phạt sẽ tăng từ 5-20 triệu đồng lên 10-30 triệu đồng.

Mức phạt từ 15-30 triệu đồng cũng sẽ được áp dụng thay cho mức phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi giả mạo sổ kế toán; cố ý để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc tài sản có liên quan đến đơn vị...

Bổ sung một số hành vi vi phạm bị xử phạt

Ngoài việc tăng mức tiền phạt, Nghị định 39/2011/NĐ-CP cũng bổ sung thêm một số hành vi vi phạm mới bị xử phạt như: Vi phạm quy định về báo cáo quyết toán, vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Theo đó, mức phạt thấp nhất đối với vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng là từ 5-10 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi: vi phạm quy định về thủ tục tổ chức khóa học, về hình thức tổ chức khóa học, về chế độ thông báo, báo cáo liên quan đến khóa học.

Các hành vi như: Vi phạm quy định về điều kiện được tổ chức khóa học, về tiêu chuẩn học viên, về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập... sẽ bị phạt mức khá cao từ 20-30 triệu đồng.

Tăng thẩm quyền xử phạt

Cùng với việc tăng mức tiền phạt, thẩm quyền xử phạt của các cơ quan cũng được quy định tăng tương ứng.

Cụ thể, Thanh tra viên Tài chính các cấp đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500 nghìn đồng (quy định cũ là 200 nghìn đồng); Chánh thanh tra Sở Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính có quyền phạt tiền đến 30 triệu đồng (quy định cũ là 20 triệu đồng).

Thay vì chỉ được phạt tiền đến 500 nghìn đồng, theo quy định mới Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 2 triệu đồng. Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh cũng có quyền phạt tiền đến 30 triệu đồng thay vì mức 20 triệu đồng như trước kia.

Nghị định mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2011.

Theo Chinhphu.vn