Xã Cà Ná và Phước Diêm tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022

Ngày 2-3, UBND xã Cà Ná và UBND xã Phước Diêm (Thuận Nam) phối hợp tổ chức Ngày Hội Biên phòng toàn dân năm 2022.

Theo đánh giá, trong năm 2021, UBND xã Cà Ná và Phước Diêm đã phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Diêm quán triệt đầy đủ các kế hoạch, hướng dẫn của các cấp và địa phương, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp thực hiện 5 nội dung Ngày Biên phòng toàn dân trên địa bàn. Trong đó, các địa phương và Đồn Biên phòng Phước Diêm đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đến nay, qua các mô hình các địa phương và Đồn Biên phòng Phước Diêm đã tham mưu UBND huyện thành lập 6 tổ tự quản an ninh, trật tự với 25 thành viên, 5 tổ tàu thuyền an toàn với 22 phương tiện; tuyên truyền, vận động 677 hộ gia đình tham gia ký cam kết thực hiện Phong trào “Cán bộ, Nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội địa bàn; xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện; nhận thức của quần chúng Nhân dân trên địa bàn 2 xã Phước Diêm và Cà Ná đối với công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia được nâng lên rõ rệt.

Các cá nhân và tập thể có thành tích trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới được tặng giấy khen trong ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022.

Năm 2022, các địa phương xác định tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân; phối hợp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong tham gia thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và mọi tần lớp Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới…

Nhân dịp này, UBND 2 xã đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong hình mới năm 2021.