Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh: Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát, nâng cao chất lượng tín dụng

Trong năm 2021, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của NHNN Việt Nam và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh.

Nhờ đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát, công tác quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót, sự cố.

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chi nhánh NHNN tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch; kịp thời ban hành phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “bảo vệ vùng xanh” tại Chi nhánh NHNN tỉnh. Đã quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; lên phương án, kịch bản kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch trong tình hình mới. Đến nay, các TCTD đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 244 khách hàng, với số tiền 376 tỷ đồng; giữ nguyên nhóm nợ 86 tỷ đồng đối với 70 khách hàng. Thực hiện miễn, giảm lãi vay cho 32 khách hàng, với tổng giá trị 63 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các TCTD cũng thực hiện điều chỉnh giảm dần các mức lãi suất cho vay từ 0,5-1,5% đối với khách hàng doanh nghiệp và từ 0,5-1% đối với khách hàng cá nhân với thời gian giảm đến ngày 31-12-2021. Đối với những khoản cho vay mới, một số ngân hàng đã áp dụng các gói, chương trình vay ưu đãi để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Vietcombank Ninh Thuận. Ảnh: Phan Bình

Trong hoạt động tín dụng, Chi nhánh NHNN tỉnh đã chỉ đạo các TCTD tiếp tục tập trung nguồn vốn đẩy mạnh cho vay nông nghiệp, nông thôn và tích cực triển khai các chương trình tín dụng trọng điểm của tỉnh. Tính đến nay, đầu tư tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, với dư nợ đạt 13.500 tỷ đồng, cho 129.650 lượt khách hàng, tăng 966 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cuối năm 2020, chiếm 38,6% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân loại thực trạng, hiệu quả hoạt động của từng khách hàng vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá và tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình xử lý và thu hồi nợ đối với các dự án đóng mới tàu khai thác, hậu cần nghề cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tính đến nay, số dư nợ còn 370,6 tỷ đồng, với 43 tàu cá. Các ngân hàng thương mại đã thực hiện cơ cấu nợ cho 29 khách hàng, với dư nợ 66,48 tỷ đồng. Phối hợp và tham gia đoàn của tỉnh làm việc tại các doanh nghiệp xuất khẩu, tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của tỉnh phát triển. Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao trong phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công, Chi nhánh NHNN tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai kế hoạch thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công. Ước tính đến cuối năm, doanh số thanh toán không dùng tiền mặt trên toàn tỉnh đạt 178.316 tỷ đồng/6.250.000 món, chiếm 64,9% trong tổng doanh số thanh toán qua ngân hàng, tăng 41.753 tỷ đồng, tăng 30,6% so với năm 2020.

Trong năm, Thanh tra Chi nhánh NHNN tỉnh cũng đã tập trung giám sát hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng, thực trạng tài chính, việc chấp hành các quy định an toàn hoạt động, quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, việc chấp hành các kết luận sau kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời những rủi ro tiềm ẩn, dấu hiệu bất thường và hiện tượng vi phạm pháp luật về hoạt động tín dụng. Cảnh báo tình hình tội phạm về cờ bạc, cá độ bóng đá trên địa bàn và chỉ đạo các TCTD tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tội phạm; tăng cường rà soát các hoạt động nghi vấn liên quan đến chuyển tiền “trái phép”... Ngoài ra, qua công tác thanh tra, giám sát đã kịp thời nắm bắt tình hình hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của các TCTD; thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán cho các TCTD và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn an toàn, nhanh chóng; thực hiện tốt công tác thu chi tiền mặt đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu tiền mặt cho các TCTD và Kho bạc Nhà nước. Công tác an ninh, an toàn tài sản, kho quỹ, chất lượng dịch vụ ATM, POS được tăng cường bảo đảm an toàn tuyệt đối...

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, phục vụ nhu cầu vốn cho nền kinh tế của tỉnh, Chi nhánh NHNN tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục triển khai có hiệu quả và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh, NHNN Việt Nam về hoạt động tín dụng. Đẩy mạnh các giải pháp mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, nâng cao chất lượng tín dụng, phù hợp với định hướng của ngành và nhu cầu vốn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát các TCTD thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Hoạt động thanh tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước về tín dụng; các lĩnh vực dễ phát sinh rủi ro, tiêu cực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.