Nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng nhẹ

Trong kỳ tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2021, nếu so với tháng trước, chỉ số CPI trên địa bàn tỉnh tăng 1,04%; so với cùng kỳ năm trước tăng 2,43% và so với tháng 12 năm trước tăng 1,88%.

Trong mức tăng 1,04% nếu so với tháng trước có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có CPI tăng, gồm: Nhóm giao thông tăng 3,08% do ảnh hưởng của đợt tăng giá bán lẻ xăng, dầu vào ngày 10-11-2021; nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 2,62% do chi phí sản xuất tăng cộng với chi phí vận chuyển tăng; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,12% do ảnh hưởng của giá gas tăng 3,75%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,03% do thực phẩm tăng 1,58% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,55%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,55%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,22%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,15%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng nhẹ 0,02%.

Người dân mua sắm tại Siêu thị Vinmart.

Có 3/11 nhóm có CPI không thay đổi là thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính, viễn thông; giáo dục. Kết quả trên đã góp phần đưa chỉ số PCI bình quân 11 tháng năm 2021 tăng 2,85% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với hoạt động thương mại, giá cả, dịch vụ, xét theo ngành hoạt động trong 11 tháng năm 2021, doanh thu bán lẻ hang hóa ước đạt 18.131 tỷ đồng, chiếm 83,1% tổng mức và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước (do trong 6 tháng đầu năm kiểm soát dịch tốt, hoạt động bán lẻ thuận lợi). Trong đó, vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 8,8%; lương thực, thực phẩm tăng 5,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm 5,6%; may mặc giảm 12,4%; phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) giảm 25,4%.

Do dịch COVID-19, nhu cầu du lịch, ăn uống hàng quán của người dân giảm, nên doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng cũng chỉ đạt 2.284,5 tỷ đồng, chiếm 10,5% và giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tác động của dịch COVID-19 đã làm doanh thu du lịch lữ hành chỉ ước đạt 1,3 tỷ đồng, chiếm 0,01% và giảm 37%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.404,9 tỷ đồng, chiếm 6,4% và giảm 16,2%. Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 21.821,7 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng thấp nhất trong các năm từ 2017-2021.