Thuận Bắc: Ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn

Trước tình hình diễn biến mưa lũ trong nhiều ngày qua trên địa bàn huyện Thuận Bắc, với lượng mưa dự báo phổ biến từ 50mm đến 90mm/24 giờ, có nơi trên 90mm. Để giảm thiểu mức độ thiệt hại về người và tài sản, UBND huyện Thuận Bắc đã triển khai công tác ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương rà soát chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu dân ven sông, ven suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, vùng hạ lưu.. Các địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện, vật tư, cứu hộ, cứu nạn, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hóa chất, khẩu trang y yế cho địa điểm sơ tán và di dời người dân đến nơi an toàn.

Hệ thống kênh mương tại xã Lợi Hải đang nhận nước xả từ hồ Bà Râu.

Ngoài ra, các xã Bắc Sơn, Công Hải, Bắc Phong tiếp tục thông báo cho người dân biết về việc xã lũ tại hồ Sông Trâu và hồ Bà Râu để người dân vùng hạ lưu biết phòng tránh; đồng thời đề nghị các cơ quan, ban, ngành, Trạm Thủy nông huyện theo dõi diễn biến mưa lũ, tổ chức trực 24/24 giờ, kiểm tra chặt chẽ tình hình an toàn hồ chứa thủy lợi và thông báo cho Nhân dân ở các vùng hạ lưu và các cơ quan có liên quan, ít nhất trước 6 giờ trước khi xả lũ để chủ động phòng tránh và tổ chức di dời dân vùng hạ lưu đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thông tin, truyên truyền được thông suốt, để đảm bảo cho các ban, ngành, các xã và Nhân dân biết để chủ động ứng phó.