Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp khẩn trương kê khai hồ sơ để nhận hỗ trợ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-2021.

Người lao động (NLĐ) đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hằng tháng) mà chưa nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cần khẩn trương thực hiện việc kê khai thông tin theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ.

Triển khai Nghị quyết số 116 của Chính phủ và Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh đang tập trung cao độ, huy động tổng lực triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ BHTN đến với NLĐ với phương châm nhanh nhất, hiệu quả nhất. Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời, chính xác đúng quy định, đảm bảo quyền lợi đối với NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, BHXH Ninh Thuận đã thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ BHTN để triển khai thực hiện các nội dung được phân cấp theo thẩm quyền. Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; xác định rõ quan điểm chỉ đạo: “Đảm bảo triển khai các bước hỗ trợ NLĐ, doanh nghiệp một cách đơn giản, thuận lợi, nhanh nhất và chính xác nhất”. Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và thông tin đến NLĐ, người sử dụng lao động về chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 28; ứng dụng VssID; công khai số điện thoại nóng, tiếp nhận thông tin kịp thời tư vấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của NLĐ và người sử dụng lao động trên Fanpage và Zalo Official BHXH tỉnh Ninh Thuận...

Với sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm, đến nay BHXH tỉnh đã điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ BHTN đối với 1.163 đơn vị sử dụng lao động (đạt 100%), với số tiền tạm tính 12 tháng hơn 13,29 tỷ đồng; chi trả tiền hỗ trợ cho 26.023 lao động, với số tiền hơn 63,14 ty đồng, trong đó: Đối với NLĐ đang tham gia BHTN hơn 23.053 lao động, số tiền hơn 57,32 tỷ đồng (đạt 99,7%); đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN 2.970 lao động, số tiền hơn 5,8 tỷ đồng (đạt khoảng 60%).

Ông Mạc Thanh Giang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Việc giải quyết chính sách hỗ trợ đối với NLĐ đang tham gia BHTN cơ bản đã hoàn thành, song hiện còn nhiều NLĐ đã dừng tham gia BHTN thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28 chưa nộp hồ sơ về cơ quan BHXH để nhận hỗ trợ. Để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo không bỏ sót đối tượng và giải quyết đúng thời gian quy định; BHXH tỉnh Ninh Thuận thông báo và đề nghị NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hằng tháng) mà chưa nhận hỗ trợ, thực hiện việc kê khai thông tin theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28 gửi về cơ quan BHXH nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021. Việc gửi hồ sơ được thực hiện thông qua các hình thức: Trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính; trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-2021.