Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế vào năm 2025

Trong những năm qua, công tác xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đưa chỉ tiêu vào nghị quyết của Đảng để triển khai thực hiện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Hằng năm, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo các điều kiện và đẩy mạnh tiến trình thực hiện tiêu chí quốc gia y tế xã, hoàn thiện mạng lưới cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, trong đó chú trọng các nội dung trọng tâm như: Kiểm soát bệnh tật, tiêm chủng mở rộng, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, phát động đợt thi đua chuyên đề về BHYT, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh,...

Đến nay, toàn tỉnh có 92,3% (60/65) xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7-11-2014 của Bộ Y tế, trong đó xã thuộc vùng nông thôn đạt 91,5% (43/47 xã). Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện còn 5 xã chưa đạt tiêu chí quốc gia về y tế, nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi còn ở mức cao, đặc biệt những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh còn thấp dưới 50%. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở y tế địa phương tuy đã được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa đồng bộ, sử dụng chưa hiệu quả; đội ngũ cán bộ y tế tuyến xã thiếu tính ổn định, chất lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt là đội ngũ cô đỡ thôn bản, y tế thôn bản hiện nay không còn hoạt động do không còn chế độ phụ cấp.

Một góc cơ sở vật chất Trạm y tế xã Cà Ná (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Để tiếp tục duy trì và phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế vào năm 2025, UBND tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025 đảm bảo có hiệu quả.

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ phân bổ nguồn vốn đầu tư để đảm bảo hoạt động của y tế xã, phường. Cụ thể, tỉnh sẽ xây dựng, nâng cấp, mở rộng các trạm y tế; đầu tư, nâng cấp các hệ thống cấp nước sinh hoạt ở nông thôn đảm bảo chất lượng nguồn nước hợp vệ sinh, đúng theo tiêu chuẩn thiết kế của tiêu chí quốc gia về y tế xã.

UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp hằng năm và trên cơ sở nhu cầu thực tế, khối lượng công việc, đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính cấp xã nơi có Trạm Y tế; đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố rà soát, luân chuyển, điều động viên chức làm việc tại các Trạm Y tế để đảm bảo nhân lực thực hiện các chương trình, dự án y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Ngành Y tế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát, đánh giá củng cố hệ thống nhân viên y tế thôn và cộng tác viên theo tinh thần tinh gọn đầu mối, sử dụng nhân viên y tế thôn làm cộng tác viên một số chương trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế - dân số để có thể triển khai lồng ghép các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng; tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ nhân viên y tế thôn và cộng tác viên.

Bên cạnh đó, tăng cường triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường phấn đấu đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tăng cường đào tạo đội ngũ y tế tuyến xã, đảm bảo các xã đều có bác sĩ làm việc; ưu tiên đầu tư cho các xã gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chỉ tiêu về phòng chống dịch bệnh, suy dinh dưỡng trẻ em, vệ sinh môi trường và dân số - kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, xây dựng và sử dụng các công trình vệ sinh để góp phần duy trì xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế và phấn đấu đạt 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế.