Niềm tin

Tôi lớn lên nơi miền nắng gió

Những nẻo đường bước nhỏ thân thương 

Vườn cây xanh, ruộng lúa vàng ươm

Bao ký ức dặm trường gọi nhớ

Miền Trung ơi sao quên một thuở 

Anh hùng ca nhắc nhở bên lòng

Ngày chiến tranh gian khổ long đong

Ngày xây dựng ruổi rong vất vả

Niềm tin đã cho ta tất cả 

Để hôm nay ngắm thỏa yên bình 

Thao thức nghe xúc động tim mình

Tự hào đó đậm tình dân tộc

Corona đến gây thảm khốc 

Người Miền Trung lại dốc sức thương

Bao sẻ chia cơm áo nhịn nhường

Cùng tuân thủ, phố phường phòng chống 

Sẽ vượt qua những ngày bỏng nóng

Quét sạch đi hình bóng Covi

Xanh hàng cây cổ thụ thầm thì

Niềm tin vững, đâu gì là khó.