Ngành Tài nguyên và Môi trường phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Ngay từ đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, bám sát chương trình công tác năm; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được giao. Qua đó, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Trong 9 tháng năm 2021, Sở TN&MT đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực được phân công, các mặt công tác chuyên ngành đều đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường đã có chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TN&MT và giải quyết đơn thư đạt tỷ lệ 100%. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được tập trung chỉ đạo và cơ bản hoàn thành theo tiến độ.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết kịp thời các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực môi trường. Ảnh:T.Thịnh

Để có được những kết quả trên, Sở TN&MT đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung, thời gian và phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bứt phá. Sở cũng đã duy trì và phát triển mô hình hoạt động của 9 Tổ cộng đồng giám sát các hoạt động liên quan đến xả thải, khai thác tài nguyên khoáng sản. Qua đó, đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác thông tin, phản ánh về vấn đề môi trường tại các cơ sở sản xuất, giúp cho địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước sớm có biện pháp xử lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy chế biến đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường hiện nay đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý 97,6%; tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt trung bình là 98,5% so với chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và môi trường, Sở còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, các công trình trọng điểm. Trong 9 tháng, đã cấp 18.091 giấy chứng nhận quyền sử đụng đất lần đầu, cấp lại, cấp đổi cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình với tổng diện tích hơn 4.069 ha. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn, Sở đã tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng của 12 dự án trên địa bàn tỉnh và đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 333,5 tỷ đồng/881 hộ; đã bàn giao mặt bằng 121,24 ha cho nhà đầu tư thi công thực hiện 7 dự án. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng đất nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Từ đầu năm đến nay, đã tiến hành triển khai 7 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 12 tổ chức trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản.

Ông Nguyễn Văn Quế, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, trong 3 tháng còn lại của năm, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch công tác theo hướng có chiều sâu đi vào trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục phối hợp với các ngành và địa phương triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực TN&MT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả văn phòng điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong tất cả các lĩnh vực về TN&MT; xây dựng, quản lý, khai thác dữ liệu TN&MT trên địa bàn tỉnh bảo đảm hệ thống, đồng bộ, hiện đại.