Ngày 18-9 trên địa bàn tỉnh có 14 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 18-9)