Kế hoạch của UBND tỉnh: Về tiếp nhận, quản lý, cách ly công dân tỉnh Ninh Thuận từ khu vực các tỉnh, thành về lại tỉnh sau khi các tỉnh, thành chuyển trạng thái phòng, chống dịch theo hướng giảm mức độ thực hiện giản cách xã hội

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Kế hoạch số 4983/KH-UBND, ngày 18 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về tiếp nhận, quản lý, cách ly công dân tỉnh Ninh Thuận từ khu vực các tỉnh, thành về lại tỉnh sau khi các tỉnh, thành chuyển trạng thái phòng, chống dịch theo hướng giảm mức độ thực hiện giản cách xã hội.