Ngày 17-9 trên địa bàn tỉnh có 13 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 17-9)