Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện bổ sung các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 4937/UBND-VXNV, ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện bổ sung các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.