Kế hoạch của UBND tỉnh: Tổ chức đón phụ nữ mang thai sắp sinh, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi và người đi khám, điều trị bệnh bị kẹt tại TP. Hồ Chí Minh trở về tỉnh (đợt 1)

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Kế hoạch số 4959/KH-UBND, ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về tổ chức đón phụ nữ mang thai sắp sinh, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi và người đi khám, điều trị bệnh bị kẹt tại TP. Hồ Chí Minh trở về tỉnh (đợt 1).