Công an tỉnh Ninh Thuận: Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

1. Đối tượng tuyển chọn

Công dân Nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định; có tuổi đời từ đủ 18 đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

- Tiêu chuẩn chính trị:

Có lý lịch rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị của hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

- Trình độ văn hóa:

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Tiêu chuẩn sức khỏe:

Đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an, trong đó:

+ Chiều cao từ 162 cm đến 195cm;

+ Cân nặng: 47 kg trở lên.

3. Thời gian phục vụ tại ngũ: 24 tháng

4. Đăng ký dự tuyển:

Công dân đăng ký dự tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an các huyện, thành phố hoặc Công an các xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú.