Thông báo: Về việc chuyển Trụ sở làm việc của lực lượng Cảnh sát trật tự-Cảnh sát Phản ứng nhanh

Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo: Để thuận tiện trong công tác cũng như giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân, từ ngày 1-9-2021, Trụ sở làm việc của lực lượng Cảnh sát trật tự-Cảnh sát Phản ứng nhanh (thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Thuận) từ địa chỉ số 287 đường 21 Tháng 8, phường Phước Mỹ (Tp.Phan Rang - Tháp Chàm) đã được chuyển về về địa chỉ mới tại Trụ sở Khối Cảnh sát, đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương và Nhân dân biết về việc chuyển địa điểm làm việc của lực lượng Cảnh sát trật tự-Cảnh sát Phản ứng nhanh như trên.