Sở Tư Pháp: Triển khai nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm

(NTO) Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình đăng ký, tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngày 13/5, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai nghị định số 83/2010/NĐ-CP, ngày 23/7/2010, của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

Đồng chí Khúc Thị Trúc Thanh, Phó giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn nội dung nghị định
về đăng ký giao dịch bảo đảm

 Nghị định có 54 điều,  gồm những qui định chung, trình tự đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin, trách nhiệm quản lý nhà nước, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và các điều khoản thi hành. Hội nghị còn thông qua thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và hướng dẫn một số mẫu đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…