Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc

(NTO) Sáng 10-5, tại huyện Ninh Phước, Ban Pháp chế Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 120 đại biểu là cán bộ xã, thôn, người có uy tín, sản xuất giỏi thuộc 10 xã đồng bào dân tộc trên 2 huyện Ninh Phước và Thuận Nam.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được các báo cáo viên phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Đất đai và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Qua đó các đại biểu có điều kiện nắm bắt hiểu biết về pháp luật để thực hiện trong thực tế công việc và cuộc sống cũng như trong tuyên truyền, giới thiệu cho nhân dân tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ban dân tộc trao tặng sách về Luật
cho các xã.

Nhân dịp nay, đ/c Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ban dân tộc đã đại diện Vụ pháp chế trao tặng 10 xã, mỗi xã 8 đầu sách về Luật cũng như các văn bản ban hành để bổ sung vào tủ sách pháp luật tại các địa phương.