Hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với phương tiện nghề cá

Ngày 27- 4- 2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 16/2011/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với phương tiện nghề cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, mức hỗ trợ được UBND tỉnh quy định cụ thể như sau: Hỗ trợ 30% igá trị vỏ và máy tàu đối với trường hợp bị mất tích hoặc hư hỏng cả vỏ và máy tàu không thể khắc phục được; hỗ trợ 30% giá trị vỏ tàu đối với trường hợp vỏ tàu bị hư hỏng không thể khắc phục được phải thay mới (đóng mới hoặc mua vỏ khác thay thế); hỗ trợ 30% giá trị máy tàu đối với trường hợp máy tàu bị hư hỏng không thể khắc phục được phải trang bị máy khác. Giá trị vỏ tàu, máy tàu được xác định theo bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền theo quy định hiện hành của UBND  tỉnh Ninh Thuận.

Nguồn Công thông tin điện tử Ninh Thuận