Dùng 10% tiết kiệm chi để tăng lương

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn xác định nguồn để tăng lương cơ bản lên 830.000 đồng/tháng từ ngày 1-5 theo nghị định 22 của Chính phủ.

Theo đó, các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và của Đảng, đoàn thể được sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2011 và tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 để chi tăng lương.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nguồn chi tăng lương ngoài nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn được dùng 50% số tăng thu ngân sách địa phương năm 2010 so với dự toán (không kể tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất).

Đặc biệt, Bộ Tài chính hướng dẫn hệ thống công đoàn các cấp không được lấy kinh phí thực hiện tăng lương từ các bộ ngành, địa phương. Biên chế, lao động của hệ thống công đoàn các cấp, tiền lương sẽ được lấy từ nguồn thu 2% kinh phí công đoàn.

Bộ Tài chính cũng cho biết từ năm 2012 trở đi, kinh phí bổ sung thực hiện mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng mới được bố trí trong dự toán chi ngân sách để rót tiền xuống các đơn vị.

(Theo Tuoitre.vn)