Tình khúc 4 mùa

Tháng sáu mưa nhiều chưa nhỉ?

Ngoài kia giọt ngắn, giọt dài

Tìm cơn gió thu nhè nhẹ

Se lại cuộc tình vừa phai.

Tàn đêm nắng lùa khe cửa

Ngỡ rằng hơi ấm mùa xuân

Đất trời mênh mang nhịp thở

Bừng lên sắc đỏ lộc vừng.

Tay kéo hạ vàng trở lại

Sợ đông hờn dỗi quay lưng

Một chiều bước qua lối cũ

Nhớ ngày xưa ấy… đã từng.