Bên hồ Sông Sắt

 Hồ in bóng nước lồng mây

Núi Tà Năng tỏa hàng cây thẩm mầu

Thuyền ai thấp thoáng giăng câu

Xa xa đồng lúa xanh màu non tơ

Nghiêng nghiêng cánh đập đôi bờ

Đưa dòng nước ngọt đợi chờ từ lâu

Đêm nay trăng sáng bên cầu

Tiếng đàn sơn nữ nhịp câu ân tình

Âm vang Sông Sắt quê mình

Niềm vui hạnh phúc lung linh sắc màu

Khách du nhàn đến cùng nhau

Bên hồ Sông Sắt ta trao men nồng.