Điện lực Thuận Nam: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ

Cùng với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, những năm qua, Điện lực Thuận Nam luôn quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN), nhằm giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ) và cháy nổ, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị.

Ông Trương Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Điện lực Thuận Nam cho biết: Hiện nay, đơn vị đang quản lý, vận hành trên 245 km đường dây trung và hạ áp, 145 trạm biến áp cấp điện cho các xã: Cà Ná, Nhị Hà, Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Hà, Phước Minh, Phước Ninh và Phước Nam của huyện Thuận Nam. Nhận thức rõ việc đảm bảo ATVSLĐ-PCCN, giảm thiểu rủi ro TNLĐ không chỉ là tuân thủ các quy định pháp luật lao động mà còn là yếu tố quan trọng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Với phương châm “Sản xuất phải đảm bảo an toàn, có an toàn mới tiến hành sản xuất”, hằng năm, đơn vị đã xây dựng, triển khai thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch công tác an toàn lao động để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do sự cố về điện gây ra. Theo đó, Điện lực Thuận Nam lập kế hoạch ATVSLĐ hằng năm, chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và cấp phát đến người lao động kịp thời, đủ số lượng, chủng loại; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức huấn luyện ATVSLĐ-PCCN cho cán bộ, công nhân lao động trong toàn đơn vị, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động, đặc biệt là đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất về nhận diện mối nguy cơ và đánh giá rủi ro, phòng ngừa TNLĐ trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, Điện lực Thuận Nam còn thường xuyên tổ chức kiểm tra tại hiện trường lưới điện và xử lý kịp thời các dạng vị trí nguy hiểm có nguy cơ tiềm ẩn gây ra tai nạn; thực hiện nghiêm ngặt quy trình an toàn điện đối với từng công nhân lao động; cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động để công nhân lao động trực tiếp trên lưới điện đảm bảo an toàn tính mạng theo đúng quy định. Ngoài ra, đơn vị còn tạo điều kiện để công nhân tham gia các đợt sát hạch đối với công nhân lao động trực tiếp, quy trình an toàn điện, các thao tác ngoài hiện trường, trên lưới điện.

Nhân viên Điện lực Thuận Nam kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện.

Cùng với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp an toàn, đơn vị còn trang bị, cấp đầy đủ bảo hộ lao động, thiết bị để công nhân đảm bảo an toàn tính mạng như: Dây da an toàn, găng, ủng cách điện và lập phương án an toàn khi thi công, sửa chữa trên lưới điện. Cùng với đó, đơn vị còn chủ động tuyên truyền việc thực hiện tốt quy trình cung ứng điện phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quy trình an toàn khi làm việc trên lưới điện; cảnh báo an toàn tại các vị trí cột điện có nguy hiểm về an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn trong dân; thực hiện đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân...

Do thực hiện tốt công tác đảm bảo ATVSLĐ-PCCN, nên Điện lực Thuận Nam chưa xảy ra TNLĐ và sự cố cháy nổ; không có cán bộ, nhân viên bị kỷ luật lao động do vi phạm quy trình an toàn lao động. Nhờ đó, hệ thống mạng lưới điện được đảm bào và đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân.

Để đảm bảo ATVSLĐ-PCCN, theo ông Trương Ngọc Vũ, thời gian tới, Điện lực Thuận Nam tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại về công tác ATVSLĐ và từng bước cải tạo môi trường làm việc, cơ sở hạ tầng lưới điện, nhằm hạn chế những nguy cơ mất an toàn cho người lao động. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hiện trường và tự kiểm tra quản lý ATVSLĐ tại đơn vị để kịp thời phát hiện và xử lý những nguy cơ mất an toàn và kịp thời đưa ra các giải pháp cải thiện, khắc phục; trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn, bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân, cung cấp các phương tiện tiên tiến và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu công việc; quản lý chặt chẽ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, dụng cụ an toàn; rà soát quy chế, quy trình, quy định trong quản lý ATVSLĐ đề sửa đổi cho phù hợp thực tế tình hình sản xuất tại đơn vị. Tổ chức tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp cho cán bộ, nhân viên và người dân, học sinh các trường học khu vực có các đường dây cao áp đi qua...