Tăng trưởng tín dụng đã có dấu hiệu khởi sắc

Trong điều kiện tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các Ngân hàng (NH) trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng phù hợp. Nhờ đó, kết thúc quý I-2021, các chỉ tiêu như: Huy động vốn, dư nợ cho vay của các NH tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng tốt nhu cầu vốn vay cho doanh nghiệp (DN), người dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước, Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (NHNN tỉnh) cho biết: Kết thúc quý I, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt tăng trưởng 1,39% so với cuối năm 2020. Điều này cho thấy, các giải pháp, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì đà tăng trưởng cho nền kinh tế của tỉnh mà ngành NH triển khai đã phát huy hiệu quả. Trong đó, huy động vốn thị trường, đến cuối tháng 3 các NH thực hiện đạt 16.700 tỷ đồng, bằng 88,8% kế hoạch năm 2021. Trong tổng nguồn vốn huy động kể trên, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư đạt tỷ lệ cao nhất với 11.900 tỷ đồng, chiếm 71,26% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 477 tỷ đồng so với cùng kỳ (tỷ lệ tăng 4,18%). Tiếp đến là tiền gửi thanh toán đạt 4.560 tỷ đồng, chiếm 27,31%. Riêng phát hành giấy tờ có giá đạt 240 tỷ đồng, chiếm 1,44%, tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Về hoạt động cho vay, đến cuối quý I tổng dư nợ trên địa bàn đạt 30.800 tỷ đồng, tăng 421 tỷ đồng so với cuối năm 2020, bằng 88,2% kế hoạch. Trong đó, cho vay ngắn hạn đạt 14.950 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,54% trong tổng dư nợ, giảm 93 tỷ đồng; cho vay trung, dài hạn 15.850 tỷ đồng, chiếm 51,46%, tăng 514 tỷ đồng so với cuối năm 2020.

 

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Vietcombank Ninh Thuận. Ảnh: Phan Bình

Để tạo thuận lợi cho DN và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng, các NH chủ động điều hòa lượng tiền đầy đủ cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá; đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn kho quỹ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các quy định về lãi suất huy động và cho vay. Cụ thể, đối với lãi suất huy động bằng VNĐ không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất ở mức từ 0,1 - 0,2%/năm; tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất từ 3,2 - 3,9%/năm; tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất từ 4 - 6 %/năm; tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất từ 5,6 - 6,8%/năm. Đối với lãi suất cho vay bằng VNĐ, khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh thuộc lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5%/năm; cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6 - 9%/năm; cho vay trung và dài hạn 9 - 11% và cho vay bằng USD (chủ yếu cho vay ngắn hạn) phổ biến ở mức 3 - 6%/năm.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, dư nợ cho vay trong quý I năm nay tập trung chủ yếu vào các ngành: Nông nghiệp - thủy sản đạt 6.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,92% trong tổng dư nợ, tăng 50 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 0,75%) so với cùng kỳ; Công nghiệp - xây dựng đạt 7.050 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,89%, tăng 235 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 3,45%); Thương mại, dịch vụ và hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng đạt 17.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55,19% trong tổng dư nợ, tăng 136 tỷ đồng tỷ lệ tăng 0,81%) so với cuối năm 2020.

Đối với cho vay các chương trình theo cơ chế chính sách của Chính phủ và của ngành NH như: Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn dư nợ đến cuối quý I đạt 12.700 tỷ đồng/130.540 lượt khách hàng còn dư nợ, tăng 166 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1,32%) so với cuối năm 2020. Trong đó, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP đạt 10.518 tỷ đồng/44.381 khách hàng, chiếm 82,8%; cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của NH Chính sách xã hội tỉnh đạt 2.182 tỷ đồng/86.159 khách hàng, chiếm 17,2%. Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Chính phủ doanh số cho vay từ đầu chương trình đến nay đạt 109,635 tỷ đồng. Cho vay xuất khẩu dư nợ đến 31-3 đạt 700 tỷ đồng, giảm 78 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Cho vay hỗ trợ DN nhỏ và vừa dư nợ đạt 6.300 tỷ đồng, tăng 242 tỷ đồng. Cho vay công nghiệp hỗ trợ dư nợ đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 113 tỷ đồng so với cuối năm 2020.

Ngoài các chính sách cho vay kể trên, trong quý I các TCTD còn triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN Việt Nam. Trong đó đã miễn, giảm lãi vay cho khách hàng với số tiền 1,32 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho 282 khách hàng, với dư nợ được cơ cấu lại là 350 tỷ đồng, gồm: Khách hàng là DN 186 tỷ đồng/42 khách hàng; khách hàng hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân 164 tỷ đồng/240 khách hàng. Đồng thời, cho vay mới 7.757 tỷ đồng, trong đó khách hàng DN 2.453 tỷ đồng; khách hàng hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân là 5.304 tỷ đồng.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của ngành NH và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ nay đến cuối năm, NHNN tỉnh tăng cường giám sát, chỉ đạo các TCTD thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Chính Phủ, UBND tỉnh, NHNN Việt Nam về tiền tệ, tín dụng. Trước mắt trong quý II, chủ động tham mưu UBND tỉnh; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán dịch vụ công qua NH, thanh toán viện phí, học phí qua NH trên địa bàn; đảm bảo an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán. Theo dõi, nắm bắt tình hình KT-XH và hoạt động NH trên địa bàn để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; quản lý chặt chẽ hoạt động vay và trả nợ nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình, thủ tục xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài và thay đổi khoản vay nước ngoài cho DN gắn với cải cách hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực NH. Tiếp tục thực hiện có các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu theo Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 17-9-2018 của Thống đốc NHNN…, nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng của các NH an toàn, ổn định và tăng tưởng, đáp ứng nhu cầu vốn vay cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.