Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng luôn được Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (NHCSXH tỉnh) quan tâm, chú trọng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình cho vay, đảm bảo nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng, phát huy đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao.

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, NHCSXH tỉnh đều tập trung triển khai xây dựng kế hoạch; đồng thời, chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố tăng cường các giải pháp, bố trí thời gian tổ chức kiểm tra, giám sát phù hợp. Từ đầu năm tới nay, NHCSXH tỉnh đã thực hiện kiểm tra toàn diện Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Nam và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc và 22 lượt hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, Chi nhánh NHCSXH tỉnh cùng với Phòng giao dịch NHCSXH các huyện kiểm tra 30 lượt điểm giao dịch xã, phường, thị trấn đang thực hiện phiên giao dịch hằng tháng; hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã kiểm tra 87 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn về tình hình vay vốn của hội viên. Bên cạnh đó, Phòng nghiệp vụ NHCSXH tỉnh thường xuyên giám sát từ xa trên hệ thống, liên hệ đôn đốc các đơn vị kịp thời điều chỉnh những tồn tại phát sinh.

Người dân xã Lợi Hải (Thuận Bắc) sử dụng vốn vay NHCSXH tỉnh đầu tư sản xuất có hiệu quả.

Ông Lê Minh Lộc, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh, cho biết: Qua hoạt động kiểm tra, giám sát cho thấy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nắm bắt và triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; Phòng giao dịch NHCSXH ở các huyện chấp hành nghiêm túc quy trình, thủ tục nghiệp vụ về tín dụng, không có sai sót xảy ra. Các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác từ tỉnh đến cơ sở đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động vào cuộc một cách tích cực, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nhận ủy thác, tổ chức họp bình xét đối tượng vay vốn công khai, minh bạch, chính xác; việc đôn đốc thu nợ, thu lãi hàng tháng luôn đảm bảo theo quy định của ngân hàng.

Từ thực tế hoạt động hiệu quả thông qua các đợt kiểm tra, giám sát, chất lượng hoạt động tín dụng tại xã trong những năm qua luôn đạt kết quả cao. Qua đánh giá trong quý I-2021, có 51 xã xếp loại tốt, 10 xã xếp loại khá, 4 xã xếp loại trung bình; đặc biệt, không có xã xếp loại yếu. Nhờ đó, tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng chính sách xã hội được triển khai nhanh chóng, đảm bảo kế hoạch đề ra; các đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn điều được giải quyết kịp thời. Từ đầu năm tới nay, doanh số cho vay của NHCSXH tỉnh đạt trên 160 tỷ đồng, với 4.225 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, nâng tổng mức vay thông qua 15 chương trình tín dụng đến nay đạt hơn 2.355 tỷ đồng, tăng hơn 23 tỷ đồng so với đầu năm, với 75.075 khách hàng còn dư nợ. Song song đó, việc thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng để khơi tăng nguồn thu, tạo lập vốn cho vay xoay vòng có chuyển biến tích cực, tỷ lệ thu hồi nợ đạt 136 tỷ đồng, bằng 80% tổng số cho vay; nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt, nợ quá hạn giảm còn 5,4 tỷ đồng, chiếm 0,23%/tổng dư nợ.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm tới, NHCSXH tỉnh và toàn hệ thống Phòng giao dịch NHCSXH các huyện tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát. Tăng cường phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn giám sát thường xuyên quá trình sử dụng vốn của hộ vay, định hướng người dân đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.